Formularz zgłoszeniowy

Kalendarz


« September 2023 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Rola Osoby Wykwalifikowanej w świetle znowelizowanej ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz zmian w wymaganiach Dobrej Praktyki Wytwarzania: interaktywne seminarium z warsztatami

 Program szkolenia otwartego,  4 – 5 maja 2015 r., Warszawa

Elwira Haak i Joanna Podoba dla Alfarm

1. Wykład: Przegląd definicji dla pojęć regulowanych ustawowo:

 • Wytwarzanie produktu leczniczego
 • Zwolnienie serii do obrotu
 • Nowe definicje z ustawy Prawo farmaceutyczne
 • Najważniejsze zmiany w definicjach i ich skutki dla wytwórcy produktów leczniczych

2. Wykład: Dokumentacja dołączona do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego jako podstawa działalności QP:

 • Wprowadzanie zmian w dokumentacji a jej aktualność w momencie certyfikacji serii
 • Zmiany w dokumentacji będącej podstawa pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego a zmiany systemowe w wytworni
 • Procedura kontroli zmian jako narzędzie skutecznego rozwoju Systemu Zapewnienia Jakości

3. Wykład: Umowy kontraktowe jako obszar oddziaływania Osoby Wykwalifikowanej:

 • Rola QP w ich zawieraniu i realizacji
 • Obszary zawierania umów kontraktowych
 • Warunki zawarcia umowy dotyczącej audytu strony trzeciej

4. Wykład: Obowiązki Osoby Wykwalifikowanej:

 • Postępowanie z odchyleniami
 • CAPA i działania zapobiegawcze
 • Postępowanie wyjaśniające w sytuacji reklamacji
 • Wstrzymania/wycofania produktu leczniczego z obrotu
 • Postępowanie dochodzeniowe w przypadku wady jakościowych
 • Audyty u dostawców API i pozostałych materiałów
 • Oświadczenie QP w dokumentacji dołączonej do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
 • Postępowanie z produktami sfałszowanymi
 • Analiza ryzyka jako narzędzie pracy QP

5. Warsztaty: Uczestnicy seminarium otrzymają do wykonania zadania z obszaru pracy Osoby Wykwalifikowanej na wskazanych przykładowych sytuacjach problematycznych, w zakresie m. in. odchyleń, reklamacji, zwalniania produktu do obrotu, wad jakościowych itd. Ćwiczenia będą wykonywane w zespołach 3-4 osobowych. Po zakończeniu pracy w małych grupach każdy zespół przedstawi wyniki (wraz z uzasadnieniem) na forum całej grupy szkoleniowej, następnie odbędzie się dyskusja pod kierunkiem Prowadzących.

6. Wykład: Osoba Wykwalifikowana importera: zadania i odpowiedzialność
7. Wykład: Osoba Wykwalifikowana w firmie przepakowującej produkty w ramach importu równoległego
8. Wykład: Osoba Wykwalifikowana w laboratorium świadczącym usługi w zakresie badania produktu leczniczego
9. Wykład: Projekt (albo już tekst ostateczny) Aneksu 16 GMP

 • Certyfikacja a zwolnienie serii
 • Zarządzanie nieplanowymi odchyleniami
 • Wzór „cząstkowego” certyfikatu serii

10. Panel dyskusyjno-ćwiczeniowy: uczestnicy seminarium otrzymają możliwość poddania pod dyskusje problemów i wątpliwości towarzyszących ich pracy jako QPs. Zaproponowane przez uczestników zagadnienia zostaną omówione przez cala grupę szkoleniowa. Dyskusja będzie moderowana przez Prowadzacych.

11. Pytania i odpowiedzi, podsumowanie seminarium

 

Cena: 1600 zł netto + 23% VAT. Uczestnicy w dniu szkolenia otrzymują fakturę z 14-dniowym terminem płatności.

Firmom, które zgłaszają udział dwóch lub więcej osób udzielany jest rabat w wysokości 30% za drugą oraz kolejną osobę.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, śniadanie i obiad, przerwy kawowe.

Wersja do druku