Formularz zgłoszeniowy

Kalendarz


« December 2023 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

OSOBA WYKWALIFIKOWANA W ŚWIETLE NOWYCH WYZWAŃ STAWIANYCH PRZEZ REGULATORÓW W ZAKRESIE GxP

Wykładowca: Joanna Podoba jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Wydziału Filologicznego (filologia angielska) Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 1998 roku jest związana z przemysłem farmaceutycznym, a od 2000 roku pracuje w działach związanych z jakością produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych, pełniąc m.in. funkcje Auditora GMP, Kierownika Działu Zapewnienia Jakości oraz Osoby Wykwalifikowanej. Obecnie odpowiada za systemy i standardy jakościowe w rozwoju nowych produktów w Novartis Vaccines z siedzibą w Bazylei.

Joanna Podoba od wielu lat publikuje artykuły w czasopismach branżowych oraz prowadzi wykłady i szkolenia na rzecz przedsiębiorców farmaceutycznych w Polsce i innych krajach Europy.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1: Przegląd nowych żądań i odpowiedzialności Osoby Wykwalifikowanej w odniesieniu do Systemu Zapewnienia Jakości wytwórcy farmaceutycznego

 • Miejsce QP w wymaganiach stawianych Systemowi
 • Zarządzanie Ryzykiem Jakości jako wiodące narzędzie codziennej pracy Osoby Wykwalifikowanej
 • „Niekończąca się opowieść”: zasada ciągłego doskonalenia Systemu jako zadanie dla QP
 • Odpowiedzialności kierownictwa a odpowiedzialność QP
 • QP a zarządzanie wiedza w wytworni farmaceutycznej

 

Moduł 2: Pozycja i funkcja Osoby Wykwalifikowanej na tle Załogi wytworni

 • QP: „centrum wszechświata” wytwórcy farmaceutycznego?
 • QP a jednostki: produkcji, kontroli jakości, zapewnienia jakości
 • QP „twarzą w twarz z prezesem/dyrektorem”: niezależność decyzyjna w praktyce
 • Współpraca i komunikacja z Osoba Wykwalifikowana
 • „Ilość to tez jakość”: ile Osób Wykwalifikowanych powinien mieć wytwórca?

 

Moduł 3: Rola i obowiązki Osoby Wykwalifikowanej w zapewnianiu właściwych warunków wytwarzania i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego: co nowego?

 • QP w kontekście wytwarzania produktów o rożnych statusach prawnych: produkty lecznicze a pozostałe (suplementy diety, wyroby medyczne,  kosmetyki)
 • Kwalifikacja wstępna i ocena okresowa dostawców jako „klucz do sukcesu” dla QP
 • Audity wytwórców substancji czynnych z lokalizacja w Unii Europejskiej i poza jej granicami
 • Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z wytwórcami kontraktowymi produktów leczniczych
 • Walidacja procesów wytwórczych: co musi zrobić QP?
 • Walidacja czyszczenia: gdzie zaczyna sie i gdzie kończy udział Osoby Wykwalifikowanej?
 • „QP za kamera”: przeglądy działania mechanizmów systemowych i przeglądy jakości produktu
 • Zwalnianie produktu leczniczego do obrotu: zwalniać czy nie zwalniać? Wyznaczanie „granicy niemożności”

 

Moduł 4: „Przychodzi pacjent do…… Osoby Wykwalifikowanej……”

 • Sytuacje szczególne w życiu Osoby Wykwalifikowanej: jak im podołać?
 • Wyrażone i  niewyrażone wymagania pacjenta względem QP
 • Postępowanie w przypadku zakłóceń procesowych i/lub produktów odbiegających od standardów systemowych
 • Swoboda decyzyjna Osoby Wykwalifikowanej oczami regulatorów, QP, najwyższego kierownictwa wytworni oraz uprawnionych instytucji nadzorujących: podobieństwa i różnice

 

Moduł 5: Osoba Wykwalifikowana w momentach najważniejszych / krytycznych dla wytworni:

 • „Pierwsza linia obrony”: QP jako kluczowy „udziałowiec” inspekcji farmaceutycznych oraz auditów
 • QP w obliczu wad jakościowych produktów leczniczych
 • QP w procesach wstrzymywania i wycofywania produktu z obrotu
 • QP w „starciu” ze społeczeństwem w sytuacji zachwianego zaufania do wytwórcy
 • Pozostałe momenty newralgiczne

 

Moduł 6: „…..bo jak nie my, to kto?”

 • Organizacja wewnętrzna wytwórni wokół zadań przypisanych Osobie Wykwalifikowanej
 • Przegląd zadań, które musza być wykonywane bezpośrednio przez QP
 • Omówienie obowiązków, które mogą być delegowane na innych pracowników wytworni

 

Moduł 7: Podsumowanie

 • Identyfikacja wytycznych (prawo „twarde” i „miękkie”) stanowiących podstawę niniejszego szkolenia
 • Część warsztatowo-dyskusyjna poświęcona zagadnieniom problematycznym wskazanym przez Uczestników szkolenia

 

Cena: 900 zł netto + 23% VAT. Uczestnicy w dniu szkolenia otrzymują fakturę z 14-dniowym terminem płatności.

Firmom, które zgłaszają udział dwóch lub więcej osób udzielany jest rabat w wysokości 30% za drugą oraz kolejną osobę.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, śniadanie i obiad, przerwy kawowe.

Wersja do druku