Formularz zgłoszeniowy

Kalendarz


« December 2023 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

BADANIA W KONTROLI JAKOŚCI W ASPEKCIE WYMAGAŃ DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA

 1. Kontrola Jakości w Dokumentacji Głównej Miejsca  Prowadzenia Działalności. Umowy kontraktowe z laboratoriami.
 2. Wymagania Rozdziału 4 w dokumentowaniu badań w Kontroli Jakości.
 3. Organizacja badań w Kontroli Jakości.
 4. Specyfikacje materiałów wyjściowych, opakowaniowych, produktów pośrednich, produktów luzem i produktów końcowych w aspekcie dokumentacji dołączonej do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
 5. Dokumentacja analityczna. Instrukcje badań.  Raporty analityczne. Dane surowe. Certyfikaty analityczne.
 6. AKP. Skrócone instrukcje obsługi aparatury kontrolno – pomiarowej. Dzienniki aparatury kontrolno -pomiarowej. Chronologia zapisów.
 7. Nadzór nad AKP. Sprawdzanie, kalibracja i kwalifikacja aparatury kontrolno-pomiarowej. Program. Rejestry. Procedury.  Protokoły. Raporty.
 8. Wymagania ICH w aspekcie walidacja metod analitycznych.  Transfer metod analitycznych.  Metody farmakopealne. Przegląd walidacji metod analitycznych. Kontrola zmian.
 9. Program ciągłego monitorowania stabilności (badania stabilności on-going).
 10. Procedury postępowania z wynikami OOS i OOT.
 11. Nadzór nad przyrządami pomiarowymi.  Szkło miarowe, odczynniki, roztwory, wzorce porównawcze.
 12. Procedury pobierania i archiwizacji prób.
 13. Dokumentacja Kontroli Jakości badanych produktów leczniczych.
 14. Dokumentacja Kontroli Jakości badań laboratoryjnych w aspekcie wymagań cz. II GMP dla API.
 15. Proces  zmian wymagań GMP dotyczących Kontroli Jakości.

Cena: 900 zł netto + 23% VAT. Uczestnicy w dniu szkolenia otrzymują fakturę z 14-dniowym terminem płatności.
Firmom, które zgłaszają udział dwóch lub więcej osób udzielany jest rabat w wysokości 30% za drugą oraz kolejną osobę.
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, śniadanie i obiad, przerwy kawowe.

Wersja do druku